Natursten och grus

Rena schaktmassor, endast bestående av natursten och grus, utan någon större mängd matjord i, kan lämnas på Övreskog. Kontakta personal!

Notera att det är viktigt att materialet är rent och inte innehåller några som helst föroreningar eller vegatation.