Isolering (ren mineral/glasull)

Isolering (ren mineral/glasull) sorteras som isolering och lämnas i container 2 (Glasull och stenull) på Övreskog.

Obs! Varken påsar/säckar eller någon annan förorening får följa med!