Gips

Gips (rena skivor) sorteras som gips och lämnas i container 1 (Gips) på Övreskog.

Obs! Varken påsar/säckar, kakel/klinker, reglar, skruv eller någon annan förorening får följa med!