Fönster

Fönster och dörrar med glas och speglar sorteras som fönster och lämnas i container 11 (Fönster) på Övreskog.

Om det går kan du själv separera glaset och speglarna från träet och lämna detta i porslin/planglas- respektive träfraktionen.