Blåbetong

Blåbetong sorteras för sig som blåbetong och lämnas på Övreskog (ej företag). Kontakta personalen!