Asfaboard

Asfaboard sorteras som restavfall och lämnas i container 12 eller 14 på Övreskog beroende på storlek.