Videoband, VHS-band, kasettband och Super 8-film band

Videoband, VHS-band, kassettband och Super 8-film band sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs väl förpackat i sopkärlet för hushållsavfall.

Har du stora mängder av dessa får de läggas i speciell container i mottagningshallen på Övreskog.

Videoband och dylikt är långt avfall och som inte kan föras in löst i en panna för avfallsförbränning då det finns risk för bakbränder.