Vaxskikt (runt ost)

Vaxskikt (runt ost) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.