Värmeljushållare av plast

Värmeljushållare av plast sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Eventuell vekeshållare i metall sorteras som metallskrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.