Torkpapper, oljehaltigt

Torkpapper som är oljehaltigt, men ej droppande, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Tygtrasor och torkpapper som är så oljehaltiga att det droppar om det, sorteras som farligt avfall, paketeras och märks med innehåll, och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).