Toalettborste i plast

Toaborste i plast sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.