Termos (plast)

Termos (plast) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.