Tändare (utan gas)

Tändare (utan gas) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.