Sekretesspapper

Sekretesspapper sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Sekretess kan inte garanteras i restavfallscontainer eller i returpappersåtervinningen.

Strimlat sekretsspapper sorteras ut för tidningsåtervinning på en återvinningsstation eller i container 3 på Övreskog.