Sekretesspapper

Sekretesspapper sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Sekretess kan dock inte garanteras i soptunnan. Det kan inte heller garanteras i Övreskogs restavfallscontainer eller i tidningscontainern.

Strimlat sekretsspapper sorteras ut för tidningsåtervinning på en återvinningsstation eller i container 3 (Tidningar) på Övreskog.