Roller – med färg

Roller, som inte går att rengöra för användning på nytt, torkas och sorteras sedan som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.