Råttor

Mindre döda djur såsom en råtta eller en mus, sorteras som brännbart, förpackas väl i ljus/färgad påse som är max 50 liter och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.