Rakhyvel engångs – välförpackat

Rakhyvel engångs – välförpackat sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.