Post-it lapp

Post-it lapp sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.