Påläggspapper

Påläggspapper sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.