Olja – matolja, hälls över i plastflaska

Olja – matolja, förpackar du bäst i till exempel en PET flaska på 1,5 liter och sen sorteras den som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.