Negativ (foto)

Negativ (foto) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.