Möss

Mindre döda djur såsom råttor och möss sorteras som brännbart, förpackas väl i ljus/färgad påse som är max 50 liter och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.