Mjukplast (ej förpackning)

Mjukplast (ej förpackning) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.