Maskeringstejp

Maskeringstejp sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.