Ljudböcker

Ljudböcker sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Har du stora mängder ljudböcker får de läggas i speciell container i mottagningshallen på Övreskog.