Kylklampar

Kylklampar sorteras sedan som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Både mjuka och hårda klampar brukar innehålla en slags gel bestående av en slags plastblandning. I matkassar som man beställer hem, med kylklampar i, så brukar det finnas med en instruktion hur man ska göra med innehållet.