Kaffekapsel (övriga)

Kaffekapsel (övriga) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.