Hudkräm

Hudkräm sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Receptbelagda hudkrämer och preparat sorteras som riskavfall  och lämnas till ett Apotek.