Hälsokostpreparat

Hälsokostpreparat såsom vitaminer ska sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggas i sopkärlet för hushållsavfall. Flytande hälsokostpreparat får hällas ut i avloppet. Se speciellt om medicin.