Gravlykta i plast

Gravlykta i plast sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Eventuella metalldelar sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.