Flergångskasse plast eller blandmaterial

Flergångskassar i plast eller i något blandmaterial sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.