DVD-skiva

DVD-skiva sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.