Diabilder

Diabilder sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Har du stora mängder diabilder får de läggas i speciell container i mottagningshallen på Övreskog.