Dekorationer, girlanger, julgranspynt mm

Dekorationer av papper och plast sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.