Dammsugarpåse

Dammsugarpåse sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Större påsar från grovdammsugare >25 liter, sorteras som restavfall och lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog..