Cigarettändare (utan gas)

Cigarettändare utan gas sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.