CD-fodral

CD-fodral sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Har du stora mängder av CD-fordral, CD-skivor och dylikt får de läggas i speciell container i mottagningshallen på Övreskog.