CD-, DVD-, Blueray-skivor och disketter

CD-, DVD-, Blueray-skiva och disketter sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Har du stora mängder av dessa skivor får de läggas i speciell container i mottagningshallen på Övreskog.