Bestick av plast (engångs)

Bestick av plast (engångs) sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.