Hem / Nyheter / Tack för din medverkan!

Tack för din medverkan!

Vi vill tacka alla de kunder som valt att svara på den kundattitydundersökning som genomfördes under hösten 2023. Resultatet visar att ni är nöjda med oss. Vi har ett NKI (Nöjd Kund Index) på 75 (jämför branschens 64,2 år 2022) och bland de av er som varit i kontakt med oss under året upplever den stora majoriteten att vi är tillgängliga, har ett bra bemötande, levererar god service och har bra kompetens inom våra områden.

Vi passade också på att ställa ett antal frågor kring avfallshantering. Hela 75% av de som besökt återvinningscentralen under det gångna året ger oss betyg 4 eller 5 på en femgradig skala. Det område där vi ser bäst möjlighet till förbättring är kommunikationen kring avfall, där flera av er påtalar att information om tex hämtning av hushållsavfall kan bli bättre.

Resultaten från årets undersökning tar vi med oss i planeringen inför 2024.
Stort tack för din medverkan!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content