Hem / Nyheter / Prisjustering elnät from 1 jan 2023

Prisjustering elnät from 1 jan 2023

Du som har Ulricehamns Energi som elnätsleverantör kommer att få ett justerat elpris from den 1 januari 2023.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Det finns en uttalad målsättning att Ulricehamns Energi, som kommunalt bolag, ska erbjuda goda villkor för de som bor, lever och verkar i Ulricehamns kommun. I takt med att kommunen växer bygger vi ut, förstärker och underhåller elnätet. Detta för att säkerställa att vi klarar att möta marknadens ökande behov.

Från den 1 januari 2023 höjer vi elnätspriserna med i genomsnitt ca 8,1 %*, jämfört med 2021 års priser. Denna större höjning motiveras till stor del av att  regionätsägaren (Vattenfall) höjer sina priser rejält, med hänvisning till ökande kostnader för förlustel**. Dessutom har räntorna stigit, samtidigt som materialpriserna ökat under det gångna året. Ytterligare höjning av våra priser kan komma att ske under året för att täcka kostnader för vår egen förlustel då vårt fasta avtal löper ut sista juni 2023.

*Notera att vi eventuellt tvingas till ytterligare en höjning under året, för att hantera ökade kostnader för förlustel.
**Förlustel =  den el som försvinner i värme när man för över elen till användaren. Elen transporteras ibland långa vägar och då blir förlusterna mer påtagliga.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content