Hem / Nyheter / Möjlighet till yttrande om nya renhållningsföreskrifter

Möjlighet till yttrande om nya renhållningsföreskrifter

Nya renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun har tagits fram.

Enligt miljöbalken ska det finnas ett regelverk kring hushållens slam- och sophantering i varje kommun. Tidigare renhållningsföreskrifter för Ulricehamn antogs 2007 och är nu i behov av uppdatering.

Sedan 2007 har det hänt mycket inom avfallshantering. Förslaget har anpassats efter nuvarande förhållanden och lagändringar.

Enligt miljöbalken ska kommunen innan den antar nya föreskrifter samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av dem och ställa ut ett förslag för granskning under minst fyra veckor.

Kom med ditt yttrande senast den 13 december

Förslaget finns att tycka till om fram tom den 13 december, 2021
Skicka synpunkterna till: info@ueab.se
Märk mejlet med ”Yttrande Renhållning”

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content