Hem / Nyheter / Till dig som bor I Nitta

Till dig som bor I Nitta

Vi behöver nu hjälp av dig som bor i Nitta och som är ansluten till det kommunala dricksvattennätet och samtidigt har egen brunn/alternativt tar åvatten från Viskan.

Vi ber dig att kontrollera så att det egna brunnsvattnet/åvattnet inte är påkopplat på ledningar med kommunalt dricksvatten. Denna typ av påkopplingar förekommer runtom i hela landet och har vid några tillfällen varit orsaken till att det kommunala dricksvattnet har förorenats. Om du ser att ledningen från din brunn är sammankopplad med ledningen med kommunalt vatten ber vi dig meddela oss. Det underlättar mycket för oss i vårt arbete att fastslå möjliga orsaker till de problem vi har just nu.

Misstänker du att din anslutning är felkopplad så finns vi behjälpliga. Vänligen kontakta oss snarast.

Vi har i nuläget inte några indikationer på att den här typen av felkopplingar har orsakat nuvarande problem i Nitta, men eftersom vi vet att det har förekommit problem i andra kommuner på grund av felkopplingar, så vill vi lyfta frågan och försöka utesluta detta. Felkopplade vattenledningar kan man få på köpet när man byter hus och ibland är det en gammal installation som lever kvar. I samband med lågt tryck på det kommunala ledningsnätet kan en sammankoppling av den här typen leda till att orenat brunnsvatten kommer ut i det kommunala ledningsnätet.

De gränsvärden som finns för kommunalt dricksvatten är betydligt strängare än kraven på eget brunnsvatten. Det beror på att kommunalt dricksvatten konsumeras av många individer varje dag och konsekvensen blir stor om många insjuknar av vattnet. Ditt brunnsvatten kan ha bra värden vid en provtagning som avser brunnsvatten, men de halterna kan i ett kommunalt vattenledningsnät bedömas som otjänligt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0321-53 23 00.

Stort tack på förhand!
Ulricehamns Energi AB

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content