Hem / Nyheter / Information gällande området runt Bergsäter

Information gällande området runt Bergsäter

Nu har vi kommit en bit på vägen med arbetet på Bergsäter. Sommaren ligger framför oss, vi närmar oss semestertider och tar ett semesteruppehåll vecka 28, 29 och 30. Arbetet startar sedan upp igen i mindre skala under vecka 31. Under vecka 32 beräknar vi att vara igång i normal takt.

De åtgärder som ska utföras är följande:

  • Sprängning kommer att ske även i höst. Återstående sprängning kommer ske i mindre etapper. Stora delar av berget är i dagsläget bortsprängt.
  • Krossning av berg kommer att ske inne på området. Under vecka 32 kommer en bergskross att ställas upp på fastighet Bogesund 1:230. Stora mängder berg har sprängts loss samt grävts ur fram tills idag. För att slippa köra undan stora mängder berg från området och frakta in nytt material, kommer detta att krossas till grusmaterial för användning i uppbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt parkområden. Ulricehamns Energi har beviljats lov att använda krossen under en begränsad tid fram till den 20 september 2021. Krossen kommer användas mellan 07–16 helgfria vardagar. Närliggande fastigheter kan uppleva vissa störningar i form av buller under dessa tider. Åtgärder för att förebygga detta kommer att vidtas.

Karta över Bergsäter

Utdrag av detaljplansområdet. Den blå cirkeln visar krossens tilltänkta placering.

Arbete i området fortskrider 2021/2022

Arbete för bostadsområdet Bergsäter kommer att pågå resterande 2021 och under 2022. Färdigställande av parkområden, belysning, gator och gc-vägar väntas utföras inom denna tidsperiod.

Med vänlig hälsning,
Ulricehamns Energi

Skip to content