Hem / Nyheter / Prisjustering Elnät 2021

Prisjustering Elnät 2021

Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna i Ulricehamn. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna med i genomsnitt 1,25 öre/kWh inklusive moms  jämfört med 2020 års priser. Höjningen motiveras av att Ulricehamn växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Ulricehamn Energi AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Ulricehamn.

Regeringen beslutade den 12 november om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,3 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 35,6 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 44,5 öre/kWh.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content