Asfalt

Asfalt (ren asfalt) sorteras som asfalt och lämnas på Övreskog. Obs! Kontakta personalen! Varken påsar/säckar, kakel/klinker eller någon annan förorening får följa med! Tjärasfalt tas inte emot pga. för hög gifthalt. Får ej innehålla halter över 300 mg 16PAH/kg.