Asfalt – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Asfalt

Asfalt (ren asfalt) sorteras som asfalt och lämnas på Övreskog. Obs! Kontakta personalen! Varken påsar/säckar, kakel/klinker eller någon annan förorening får följa med! Tjärasfalt tas inte emot pga. för hög gifthalt. Får ej innehålla halter över 300 mg 16PAH/kg.