Hem / Nyheter / Överlåtelse av elnätsavtal 2024-01-01

Överlåtelse av elnätsavtal 2024-01-01

Till dig som idag har ett nätavtal med Ulricehamns Energi för anslutning till elnätet: Per den 1 januari 2024 överlåts ditt elnätsavtal till ett nytt bolag, Ulricehamns Energi Elnät AB. Förändringen är främst administrativ och kommer inte påverka dig som kund nämnvärt. Du behöver inte agera på något sätt.

Det du kommer att se är:

  • Ditt elnätsavtal överlåts till det nya bolaget, elnätsavtal tecknas framöver med Ulricehamns Energi Elnät AB.
  • På din faktura från Ulricehamns Energi kommer det stå att elnät faktureras på uppdrag av Ulricehamns Energi Elnät AB.

Ny lagstiftning

Överlåtelsen görs på grund av ny lagstiftning, ellagen 3 kap. 12 §. From årsskiftet 2023/2024 övergår samtliga kundavtal gällande elleverans och andra tjänster relaterat till elnät, från bolaget Ulricehamns Energi AB, orgnr. 556456-5389, till Ulricehamns Energi Elnät AB, orgnr. 559425-3659. Överlåtelsen innebär ingen annan ändring i avtalet.

Det nya bolaget

Ulricehamns Energi Elnät är ett nystartat dotterbolag till Ulricehamns Energi. Bolaget startas upp på grund av lagförändringar, vilka kräver att elnätsverksamheten bedrivs i ett eget bolag. Ulricehamns Energi Elnät AB blir ett dotterbolag som ägs till 100% av Ulricehamns Energi AB, som i sin tur ägs till 100% av Ulricehamns kommun.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på 0321-53 23 00 eller info@ueab.se.

Två män i en elnätsstation

VAD ÄR ETT ELNÄTSAVTAL?

Ett elnätsavtal tecknas med det elnätsföretag som äger elnätet i det område där din fastighet finns. Vi på Ulricehamns Energi ser till att elen distribueras hem till dig eller till din verksamhet via vårt elnät. Detta regleras via ett nätavtal samt tillhörande allmänna avtalsvillkor, samt ellagen. Elnätsavgiften används sedan till underhåll, drift, utveckling av vårt elnät samt avläsning, mätning och administration.

För elen du sedan förbrukar tecknas ett separat avtal med en elhandelsleverantör. Kostnaden kommer på en separat faktura från elhandlaren.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content