Hem / Nyheter / PRISJUSTERING ELNÄT 2022

PRISJUSTERING ELNÄT 2022

Från den 1 januari 2022 justerar vi elnätspriserna i Ulricehamn. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el.

I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Från den 1 januari 2022 höjer vi elnätspriserna med i genomsnitt 3,14%  jämfört med 2021 års priser. Höjningen motiveras av att Ulricehamn växer och att vi i takt med det bygger ut, förstärker och underhåller elnätet så att det motsvarar de ökade behoven. Vår investeringstakt ligger på ca 30 Mkr/år.

Som kommunalt bolag finns det en uttalad målsättning att Ulricehamn Energi AB som lokalt elnätsföretag ska erbjuda goda villkor för boende och verksamheter i Ulricehamn.

Regeringen beslutade den 24 november 2021 om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,4 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya skattesatsen från årsskiftet är 36 öre/kWh exklusive moms. Inklusive moms blir den nya skatten 45 öre/kWh.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content