Hem / Nyheter / Nu fångar vi solen i Älmestad

Nu fångar vi solen i Älmestad

Solfångarpaneler på reningsverket i Älmestad
22 solfångarpaneler är installerade på reningsverket i Älmestad

Som en del i att minska miljöbelastningen av vår verksamhet börjar vi nu att installera solpaneler på några av våra byggnader. Först ut var reningsverket i Hökerum, nu har vi även bytt tak och installerat solpaneler på reningsverket i Älmestad. Anläggningen har 22 solpaneler med en total effekt på 6 kW.

Fakta om solfångaranläggningen

  • Vi har installerat 22 solpaneler med en total yta om 36 m2
  • Varje panel har en effekt på 275 W
  • Anläggningen har en total installerad effekt på 6,05 kW
  • Varje panel har måtten 99×165 cm

Reningsverket i Älmestad

Reningsverket i Älmestad byggdes 1973-1974 av dåvarande Hökerums kommun. Verket byggdes på samma sätt som alla verk gjordes under denna tid; med mekanisk , biologisk och kemisk rening. Fortfarande idag uppfyller verket ställda krav från myndigheter. Verket har under åren moderniserats på en rad olika punkter, det senaste i raden är solfångare. Totalt är 200 personer anslutna till verket.

Hela anläggningen är övervakad med larmöverföring till Ulricehamns avloppsverk under dagtid och under icke ordinarie arbetstid samt helger direkt till den person som har beredskap eller via bolagets beredskapstelefon när larm rings in.

Fakta om reningsverket i Älmestad

  • Avloppsvattnet genomgår mekanisk rening med roterande sil.
  • Den biologiska reningen sker genom aktivt slam och kemiska reningen genom efterfällning.
  • Dimensionerande flöde Qdi är 8,3 m3/h.
  • Utsläppspunkt är i Gammalstorpsbäcken via en biodamm öster om avloppsverket.

Vi på Ulricehamns Energi ansvarar för ditt avlopp. Enkelt uttryckt handlar det om att ta hand om och rena ditt och övriga ulricehamnares naturliga avfall från toaletter, badkar, duschar, diskhoar och övriga avlopp. Totalt ansvarar vi för ca 32 mil avloppsledningar, 14 avloppsreningsverk och 44 pumpstationer.

Skip to content